URGRUND

- historia
Wielkiego
Przemysłu

Ta historia nie zdarzyłaby się gdyby nie zadziałała zasada równości czasu i miejsca. Gdyby w odpowiednim czasie i miejscu los nie zetknął ze sobą osób, których wizje i cele mogły się realizować. Instalacja pierwszej na kontynencie europejskim maszyny parowej do odwadniania kopalni na zawsze zmieniło oblicze tej ziemi. Uruchomienie w Królewskiej Hucie dwóch największych w europie wielkich pieców, spowodowały, ze dotychczasowa Syberia Europy w szybkim czasie zamieniła się najpierw w Pruską Anglię a potem na długie lata w Czerwoną Bahrandę.